Jóga, zpěv tanec - skopičin je ranec

Oblíbený nesoutěžní hudebně- pohybový kurz pro děti  od 3-7 let 
 bude probíhat pravidelně každé pondělí od 24.9. 2018  od 15:30 -16:15 hod
 
Náplň kurzu:
Zpěv lidových a umělých písní s doprovodem klavíru, kytary,karaoke
Rytmická a pohybová průprava, lidový a tématický tanec
Jednoduché ásany, dechová a motivační cvičení
Rozvíjená dětské tvořivosti za pomoci hudby a pohybu v nesoutěžním prostředí bez prvků dřiny a honby za ůspěchem
 
Kdy: Pondělí: 15:30 - 16:15 hod.
Kde: Paloma- centrum, Palackého 22, Olomouc (maproti tram. zast. 2, 7 Nádraží- město)
Lektorka: Mgr. Drahomíra Marko  aj.
Cena: 990,-Kč / 1.pololetí - podzimní kurz (12 lekcí+Vánoční vystoupení) 
           990,-Kč / 2.pololetí  - jarní kurz (12 lekcí+Májové vystoupení)
          100,- Kč   jednorázový vstup na zkušební lekci, který je umožněn pouze v prvních dvou lekcích kurzu (podzimního nebo jarního), a to         pouze jednou - do první nebo druhé lekce - slouží k ověření schopnosti dítěte zapojit se do kurzu,
 

Zkušební lekce je bez rodičů. Přítomnost rodičů snižuje schopnost dítěte udržet pozornost a ochotu spolupracovat a to nejen vlastního dítěte, ale i ostatních dětí. U dětských kurzů ukázková hodina prověřuje schopnost dítěte být celou lekci samo bez rodiče a udržet pozornost při výuce.

Oblečení a obutí:

  • Obuv: nesmí černit parketovou podlahu, preferujeme papučky, cvičky – jarmilky, ale mohou být i sandálky, pokud jsou pevně připevněny k noze a nezouvají se.
  • Oblečení : děvčata – tričko, legíny, sukýnku a chlapci – tričko, plátěné kalhoty, tepláky
  • Pití v umělohmotné a jednoduše uzavíratelné lahvi, kterou umí dítě samostatně otevřít i zavřít a která se nevylije. Nejlépe podepsané u školkových dětí

Přihlášení do kurzu:
Děti  může přihlásit pouze jejich zákonný zástupce. Přihlášku zašlete na e-mailovou adresu : palomitai@post.cz Volnou formou uvedete Vaše jméno, kontaktní telefon, emailovou adresu, kurz a čas, který jste si vybrali, typ kurzovného (celoroční/pololetní) a jména+příjmení a věk dětí, které chcete přihlásit. Po odeslání přihlášky obdržíte e-mailem vyrozumění o Vašem zaregistrování do kurzu spolu s bankovním účtem, na který provedete bankovním převodem úhradu kurzovného. Termín splatnosti je do 14 dnů od zaregistrování, není-li v potvrzovacím emailu uvedeno jinak. Přihláška je úplná a platná až po zaplacení kurzovného. Podání přihlášky a úhrada kurzovného jsou možné také osobně v Paloma - centu, Palackého 22,, Olomouc v době zahájení kurzu V případě, že budete požadovat daňový (příjmový) doklad pro zdravotní pojišťovnu, je úhrada kurzovného možná pouze v hotovosti. Při platbě převodem na účet, nelze daňový doklad (fakturu) zpětně vystavit. Pokud nebude úhrada kurzovného v daném termínu provedena, můžeme Vaše místo nabídnout jiným zájemcům. Upozornění: registrace na jednorázový vstup nezaručuje umístění v daném kurzu do dalších lekcí, počet míst v každém kurzu je vždy omezen. Kurz je otevřen při minimální účasti 10 dětí.
Termín odevzdání přihlášek a zaplacení kurzovného je do zahájení kurzu.24. září 2018 (podzimní nebo celoroční kurz) jsou-li ještě volná místa.

*Zasláním přihlášky do kurzu dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů a s pořizováním obrazové dokumentace z akcí, pořádaných z.s. Paloma-centrum, v rozsahu daném jejím oprávněným zájmem.*

Odhlášení z kurzu:
Odhlásit se z kurzu lze pouze písemně zasláním e-mailu na adresu palomita@post.cz nebo doporučeným dopisem na adresu Paloma-centrum, Palackého 22. 779 00 Olomouc  Při odhlášení je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku, který činí:

  • při odhlášení 7 dnů a více před jeho zahájením 50 % kurzovného
  • při odhlášení 6 dnů a méně před začátkem kurzu 80 % kurzovného
  • při odhlášení v den zahájení nebo po zahájení kurzu 100 % kurzovného.

Datem odhlášení se rozumí datum doručení odhlašovacího e-mailu nebo dopisu do 

Veškeré dotazy zodpovíme na našem e-mailu palomita@post.cz či telefou  +420 777 713 317 (Mgr. Drahomíra Marko) Neváhejte nás kontaktovat.