Příměstský tábor 2019

Kdy?  8.7.  - 12. 7  2019
Zveme Vaše děti na tradiční prázdninovou akci, na týden , plný motivačních a interaktivních her,  při kterých mají příležitost dělat to, co rády dělají – zpívat, tančit, zabývat se výtvarnou či  jinou rukodělnou činností  a  stále  se učit něčemu novému, třeba józe...:-) Děti se učí hrou a toto pravidlo platí i při výuce zpěvu, tance i jógy.
 
Pro děti od 3-8 let
 
 
Kde?  MŠ Slatinky
Tento rok plánujeme akci  uskutečnit v krásné přírodě CHKO Kosíř nedaleko Olomouce. Zíkladnu budeme mít v MŠ Slatinky, ale pohybovat se budeme i po lesích, lukách a pastvinách mezi malými jehňaty a kozami.
 
Co děti čeká? Zábavně-vzdělávací program
 
1) Pěvecký ateliér 
2) Tanečně-pohybový ateliér
3)  Jógový ateliér
4) Výtvarný ateliér
5) Zábava, koupání v bazénku,  pobyt v přírodě i mezi zvířátky, využití zahrádky i společná svačina.
 
 
Děti přivedete ráno v 8:30 hod. a odvedete si je ve 12:30 hod. Nezapomeňte přibalit svačinku, pití, oděv na cvičení, cvičky, plavky a ručník. Soustředění bude tradičně zakončeno vystoupením dětí, na které Vás již nyní srdečně zveme.
 
Cena?  1590,- Kč
 
FIRST MOMENT:  Cena: 1290,- Kč  při přihlášení do 15.6.2019
 
Platba na účet 211473000/0300, nebo přímo ve školce u p. ředitelky nebo u p. Marko. Nutná rezervace místa předem! Přednost budou mít děti, které navštěvovaly skupinu Jóga, zpěv a skopičiny
Informace a přihlášky:
 
Mgr. Drahomíra Marko, Palackého 22, Olomouc
 
Mobil: 777 713 317; e-mail: palomita@post.cz , www.paloma.cz,